ÇEVRE

ÇEVRE

  1. EPS levhalar gerek üretiminde gerekse kullanımı esnasında zararlı gaz çıkışı yapmazlar.
  2. Üretim esnasında açığa çıkan pentan, doğalgaz türevi olup hızlı bir şekilde H2O ve CO2 ‘ye dönüşerek atmosfere zararsız bir şekilde karışır.
  3. Polistiren levhalar CFC (kloro-floro-karbon) ve HCFC (hidro-floro-kloro-karbon) gazı içermezler.
  4. Ozon tabakasına zararları yoktur. 1950’li yıllardan beri kullanılan EPS malzemelerinin insan sağlığına hiçbir zararı tespit edilememiştir.
  5. Geri dönüşümlüdür. Kullanım sonrası özel- liklerini koruyarak tekrar kullanılabilirler.